Besplatni kurs email marketinga

Email marketing je jedan od najefektnijih kanala digitalnog marketinga, ali ume biti veoma komplikovan za vođenje. Razlog tome je obično nedovoljno, a veoma često i pogrešno, znanje i implementacija. Iako deo palete digitalnog marketinga, email kao kanal je jako star i inertan: pravila su stroga a nepoštovanje vodi direktno u Spam folder, iz koga je često teško se izvući.

Kome je namenjen kurs?

Ukoliko se baviš engagementom1 u okviru jednog ili više proizvoda, onda si se verovatno već sretao sa email marketingom i automatizacijom istog. Ovo je prilika da naučiš više i pomogneš svom biznisu da primeni ozbiljan email marketing program na pravilan način.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da ti da osnovna znanja i teorijsku podlogu, na osnovu koje ćeš moći nesmetano da ploviš email vodama. Kurs prati 9 Steps of Email metodologiju, koju sam osmislio pre nekoliko godina, i imao prilike da je usavršim2 kroz niz implementacija u različitim sistemima.

Ideja metode je da te teorijski provede kroz stadijume postavke potpuno novog sistema, uzimajući u obzir i strateške, ali i tehničke elemente. Međutim, u realnom svetu većina digital marketing i product menadžera nema taj lukzus da može da zaustavi sve kampanje i krene iznova. Tu u priču ulazi modularnost metoda koja ti dozvoljava da preskačeš sa jednog problema na drugi, držeći big picture sve vreme na umu.

Fusnote:

  1. Engagement u smislu ukakzivanja korisnicima na određene funkcionalnosti, usmeravanje saobraćaja ili povećavanja LTV-a prosečnog korisnika. Tačnije, šta god da dolazi posle akvizicije.[]
  2. Možeš da pogledaš ovu studiju slučaja koju sam nedavno uradio. []