Devet koraka email marketinga

Email marketing je jedan od najefektnijih kanala digitalnog marketinga, ali ume biti veoma komplikovan za vođenje. Razlog tome je obično nedovoljno, a veoma često i pogrešno, znanje i implementacija. Iako deo palete digitalnog marketinga, email kao kanal je jako star i inertan: pravila su stroga a nepoštovanje vodi direktno u Spam folder, iz koga je često teško se izvući.

Cilj ovog kursa je da vam da osnovna znanja i teorijsku podlogu, na osnovu koje ćete moći da nesmetano da plovite email vodama. Kurs prati 9 Steps of Email metodologiju, koju sam osmislio pre nekoliko godina, i imao prilike da je usavršim kroz niz implementacija u različitim sistemima. Ideja metode je da vas teorijski provede kroz stadijume postavke potpuno novog sistema, uzimajući u obzir i strateške, ali i tehničke elemente. Međutim, u realnom svetu većina digital marketing i product menadžera nema taj lukzus da može da zaustavi sve kampanje i krene iznova. Tu u priču ulazi modularnost metoda koja vam dozvoljava da skačete sa jednog problema na drugi, sve dok držite big picture na umu.

Ovaj kurs ima i englesku verziju koja se nalazi ovde, ali je verzija na srpskom malo novija i prilagođena duhu našeg jezika.